Az Első Magyar Kert Szövetkezet működteti "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programot.

Az Első Magyar Kert Szövetkezet 2014. február 14. napján megtartott alakuló közgyűlésének határozatai alapján készült alapszabályt aláíró alapító tagok elhatározták, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján szövetkezetet hoznak létre.

Az alapító tagok szándéka, hogy a megalapított szövetkezetben a magyarországi kertkultúra, kertápolás, kertművelés, növény és gyümölcstermesztés szellemiségét és üzleti, módszertani hagyományait ápolják, az ehhez kapcsolódó programokat, kezdeményezéseket támogassák, menedzseljék, ugyanakkor a létrehozott szövetkezetet modern piaci szerveződésként non-profit jelleggel működtessék a tagjaik javára. Bíznak az így megteremtett piaci szerepvállalás erősebb esélyeiben, a tagok által végzett tevékenységgel előállított termékek kedvezőbb értékesítésében, a tevékenységükhöz szükséges anyagok előnyösebb beszerzésében, a működésükhöz szükséges szolgáltatások nyújtásában, ezért szövetkezet alapítását határozták el.

 Kovács Szilvia
igazgatósági elnök, tag